en

YÖNETİM SİSTEMLERİ

DÜNYA KLASINDA ÜRETİM

Dünya klasında üretim, üretimdeki  kayıp ve israfların tümünü yok etme, sıfır iş kazası, sıfır arıza ve maksimum kalite odaklı yalın üretim tekniklerinin uygulandığı bütünsel bir metodolojidir.
WCM’ de 10 adet teknik ve 10 adet yönetsel pillar bulunmaktadır.
Her bir pillar sıfır iş kazası, sıfır kayıp ve sıfır hata hedeflerine ulaşmak için birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışır.

Yarış Kabin olarak uyguladığımız Teknik Pillar’lar :

1) SA  - İş Güvenliği
2) CD - Maliyetlerin Yayılımı
3) FI - Odaklanmış iyileştirme
4a) AM - Otonom Bakım
4b) WO - İş yeri  Organizasyonu
5) PM  - Profesyonel Bakım)
6)   QC   - Kalite Kontrol
7)   LO    - Lojistik
8)   PD    - Çalışanların Gelişimi
9)   EN  - Çevre

Hem operasyonel hem de yönetimsel pillarların hangi noktalara odaklanması gerektiği 7 adımda tanımlanmıştır.

Bu adımlar ;

- Problemlerin tespiti ve alınabilecek karşı önlemlerin planlanmasını içeren reaktif kısım,
- Karşı önlemlerin uygulamalarının başlatıldığı ve takip edildiği preventive kısım
- Problemlerin daha ortaya çıkmadan tahmin edilip önlemlerinin alındığı proaktif kısım olarak 3 bölümde uygulanmaktadır.

Yarış Kabin olarak, WCM kültürünü benimsiyoruz. Sıfır iş kazası anlayışıyla iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı maksimum düzeye çıkarmak, tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli arttırmak ve ilk seferde hatasız üretim yapmak için dünya klasında üretim yapıyoruz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yarış Kabin, Türkiye’nin Zirai ve Endüstriyel Araç OEM kabinleri ve ilgili araç parçaları üretiminde öncü ve lider bir kuruluştur. Öncü ve lider kuruluş olmanın gereğini, kalite yönetim sistemi koşulları ve kendi değerleri ile bütünleştirmiş, bu bütünleşmeden doğan misyonunu kalite politikası olarak kabul etmiştir.

Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerinin kılavuzluğunda, kalitenin, sürekli artan bir değer olması, tüm beklentilerin önünde yer alarak, olası sorunları önleyecek ve iyileştirecek uygulamaların  yerine getirilmesi temel sorumluluğumuzdur. Tüm paydaşlarımız da, bizimle bu sorumluluğu paylaşan takım arkadaşlarımızdır. 

Biz, Yarış Kabin ailesi olarak,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, kaliteden asla ödün vermeden karşılayacağımızı,
 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uyacağımızı,
 • Çevre mevzuatlarına ve iş güvenliği gerekliliklerine titizlikle uyacağımızı, 
 • Çağdaş, dinamik, yenilikçi, şeffaf organizasyonumuz ile iş ortaklarımıza öncülük edeceğimizi,
 • Kâr odaklı değil, gelişim ve birlikte büyüme odaklı olacağımızı,
 • İnsana değer veren yapımızda, kalite bilincine sahip, nitelikli bireyler için insana yatırım yapacağımızı,
 • Kalite yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştireceğimizi,taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yarış Kabin San. ve Tic. A.Ş. olarak OSB 4. Cad. No:26 adresinde Traktör Emniyet Kabini imalatı konusunda Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş ve işletilmektedir. Amacımız; Çevresel Etkilerimizi kontrol altına alabilmek için gereken önlemleri almak ve çevreye dost üretim yapmaktır. Bu bilinçle hareket eden Yarış Kabin ‘’Doğal Çevrenin Korunması’’ amacıyla aşağıdakileri taahhüt eder.

• Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini ve sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini,
• Enerji Kaynaklarının ( Elektrik, Doğal gaz, su, akaryakıt vb.) kullanımını azaltıcı tedbirler alarak, aynı zamanda her yıl hedefler ortaya koyarak bir gelişim sağlamayı,
• Çevre ile ilgili ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
• Teknolojik gelişmeleri takip ederek atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek veya ettirerek  çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevreyi korumayı,
• Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı,
• Çevre Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmayı, 
• Etik değerlere sahip takım ruhunu benimsemiş çalışanlarımızla sürekli eğitim yolu ile geliştirerek bireysel katkılarını arttıracağımız," İnsan ve çevre sağlığını daima ön planda tutarak, Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen malzeme ve teknoloji kullanacağımızı, Teknoloji ve kalite açısından sektörde lider bir kuruluş olmayı amaç edineceğimizi, taahhüt ederiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yarış Kabin San. ve Tic. A.Ş. nin bilgi güvenliği; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden ve risklerden korunması, yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesi ile temin edilecektir. 

Bu amaçla, 
• Bilgi güvenliği standartlarına titizlikle uyacağımızı,
• Ulusal ve uluslararası yasal zorunlulukları yerine getireceğimizi,
• Tüm ilgili taraflara bilgi güvenliği gereksinimlerini ve kuralları bildirip uyulmasını sağlayacağımızı,
• Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kapsamında kullanabileceğini 
• Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştireceğimizi, taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yarış Kabin San. ve Tic.  A.Ş. olarak “Güvenli ve Kaliteli Üretim” sloganıyla, tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilinç ve kültürü oluşturmak, çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ilk hedeflerimizdir. Tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu bilinci ile çalışmalarımıza yön vermekte, kendimizi sürekli iyileştirmekte ve aşağıdaki ilkelere göre hareket etmekteyiz.

  • Çalışmaların sürekliliği adına ISO 45001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak,
  • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına  tüm çalışanlarımızın katılım ve danışması sağlamak,
  • Tüm çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak adına, çalışanlarımızı eğitmek ve bilinçlendirmek,
  • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymalarını sağlamak,
  • İşletmemizde, iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek etkenleri önceden tespit etmek, önlem almak , ortadan kaldırma ve İş Sağlığı ve Güvenliği risklerin azaltılmasını sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmektir.

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı, İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız olarak taahhüt ederiz.