en

İK YAKLAŞIMIMIZ

Yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamaları ile Yarış Kabin’i çalışan bağlılığı yüksek ve en çok tercih edilen şirket konumuna getirmektir.

Şirket stratejisi doğrultusunda fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen İnsan Kaynakları sistemleri geliştirmek ve uygulamaktır.

Seçme ve Yerleştirme

Yarış Kabin İK olarak işe alım sürecinde amacımız “Doğru İşe Doğru İnsan” hedefi ile uygun kişileri seçmek ve işe alım süreçlerini sürekli geliştirmektir. İşe alım sürecinde uyguladığımız yöntemler pozisyonun profiline göre değişebilmektedir. Bu aşamada

  • Kişilik Envanteri
  • Genel Yetenek Testi
  • Yabancı Dil Testi
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Teknik Yeterlilik Mülakatı

değerlendirilmelerinden bir kısmı ya da tamamı pozisyonun gerekliliklerine göre uygulanır.

Yarış Kabin ailesine katılmayı arzulayan adaylar Kariyer.net üzerinden veya internet sitemiz üzerinden başvuruda bulunabilir.

İşe alım sürecinden geçen tüm adaylarımızın sonucu öğrenmek ile ilgili hassasiyetlerini anlıyor ve sonucu mutlaka kendilerine bildiriyoruz.

Eğitim

Yarış Kabin, çalışma arkadaşlarının hem teknik bilgi, beceri ve deneyimlerinin, hem de kişisel gelişimlerinin artması, bunula birlikte kariyer gelişimlerine hazırlanmaları için sürekli eğitim faaliyetleri düzenler.

Performans Yönetimi

Çalışma arkadaşlarımızın performansını, somut iş sonuçları kadar sergiledikleri gözlemlenebilir davranışlarında dikkate alındığı “Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Sistemi” ile değerlendirmekteyiz.

Ücret ve Ödüllendirme

Yarış Kabin uyguladığı ücret politikası ile, piyasa ücret araştırmaları, iş analizleri ve performans yönetimi enstrümanlarını kullanarak piyasa ve coğrafi koşullara uyumlu, başarının ödüllendirildiği ve adaletli bir ücret politikası uygulamayı amaçlamıştır.

Yan Haklar

Tüm çalışma arkadaşlarımıza servis ve yemek hizmeti sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra yan hak konusunun çeşitliliğine ve kıdeme göre farklı yan haklar sunulmaktadır.

Çalışma Saatleri

Yarış Kabin’de çalışma saatleri 07:30 – 18:00 arasında toplam 45 saattir. Üretim departmanlarımızın bazılarında vardiyalı sistem uygulanmaktadır.