Çevre Politikamız

                Yarış Kabin SAN. TİC. AŞ. Traktör Emniyet Kabini imalatı konusunda, uzmanlaşmayı başarmış bir işletmedir. Amacımız; Çevresel Etkilerimizi kontrol altına alabilmek için gereken önlemleri almak ve çevreye dost üretim yapmaktır. Bu bilinçle hareket eden Yarış Kabin ‘’Doğal Çevrenin Korunması’’ amacıyla aşağıdakileri taahhüt eder.

• Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini ve sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini,

• Enerji Kaynaklarının ( Elektrik, Doğal gaz, su, akaryakıt vb.) kullanımını azaltıcı tedbirler alarak, aynı zamanda her yıl hedefler ortaya koyarak bir gelişim sağlamayı,

• Çevre ile ilgili ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,

• Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,

• Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı,

• Çevre Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmayı, Taahhüt ederiz.

Çevre ile ilgili her türlü dilek, şikâyet ve önerilerinizi 0 266 283 01 30-465 nolu telefona bildirebilirsiniz.

Etik değerlere sahip takım ruhunu benimsemiş çalışanlarımızla sürekli eğitim yolu ile geliştirerek bireysel katkılarını arttıracağımız,”
İnsan ve çevre sağlığını daima ön planda tutarak, Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen malzeme ve teknoloji kullanacağımızı, Teknoloji ve kalite açısından sektörde lider bir kuruluş olmayı amaç edineceğimizi,
Taahhüt ederiz