Kalite

Kalite Politikamız

                    Traktör, iş makinaları ve otomotiv ana sanayisinde faaliyet gösteren YARIŞ KABİN SAN. TİC. A.Ş. Yönetimi ve çalışanları olarak ana hedefimiz; Müşterilerimizin gereksinimlerini en üst seviyede karşılayarak ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için; Müşteri isteklerinin kuruluşun tüm alanlarında anlaşmasını sağlayacağımızı, Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan bir üretimi toplam kalite anlayışı içinde gerçekleştirerek zamanında teslim edeceğimizi, Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirip geliştireceğimizi, faaliyet alanımızdaki teknolojik gelişmeleri izleyerek, Bunların üretim yöntemlerimize kalite geliştirme aracı olarak katılmasını sağlayacağımızı, Etik değerlere sahip takım ruhunu benimsemiş çalışanlarımızla sürekli eğitim yolu ile geliştirerek bireysel katkılarını arttıracağımız," İnsan ve çevre sağlığını daima ön planda tutarak, Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen malzeme ve teknoloji kullanacağımızı, Teknoloji ve kalite açısından sektörde lider bir kuruluş olmayı amaç edineceğimizi, Taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

                Yarış Kabin SAN. TİC. AŞ. Traktör Emniyet Kabini imalatı konusunda, uzmanlaşmayı başarmış bir işletmedir. Amacımız; Çevresel Etkilerimizi kontrol altına alabilmek için gereken önlemleri almak ve çevreye dost üretim yapmaktır. Bu bilinçle hareket eden Yarış Kabin ‘’Doğal Çevrenin Korunması’’ amacıyla aşağıdakileri taahhüt eder.

• Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, denetlenmesini ve sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini,

• Enerji Kaynaklarının ( Elektrik, Doğal gaz, su, akaryakıt vb.) kullanımını azaltıcı tedbirler alarak, aynı zamanda her yıl hedefler ortaya koyarak bir gelişim sağlamayı,

• Çevre ile ilgili ulusal kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,

• Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,

• Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı,

• Çevre Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için periyodik gözden geçirmeler yapmayı, Taahhüt ederiz.

Çevre ile ilgili her türlü dilek, şikâyet ve önerilerinizi 0 266 283 01 30-465 nolu telefona bildirebilirsiniz.

Etik değerlere sahip takım ruhunu benimsemiş çalışanlarımızla sürekli eğitim yolu ile geliştirerek bireysel katkılarını arttıracağımız," İnsan ve çevre sağlığını daima ön planda tutarak, Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen malzeme ve teknoloji kullanacağımızı, Teknoloji ve kalite açısından sektörde lider bir kuruluş olmayı amaç edineceğimizi, Taahhüt ederiz

Kalite Belgelerimiz

Kaynak Laboratuvarımız

Kaynak Testi: Yarış Kabin kaynak testlerini kendi bünyesinde bulundurduğu kaynak laboratuvarında müşteri şartnamelerindeki gereksinimler doğrultusunda düzenli periyotlarda yapmaktadır.

Ölçüm Laboratuvarımız

 ATOS Compact Scan II & Tritop

ATOS Compact Scan II & Tritop

ZEISS CONTURA G2

ZEISS CONTURA G2

Laser Tracker

Laser Tracker

Kimyasal Testler

Tuzlu Sis Testi

dsc_0586         Farklı ürünlere istenen şartnamelerine göre tuz testleri uygulanmaktadır.

Elektrik Testleri

dsc_0600     Kabinlerinize özel elektrik testleri özel standartlarımızda yapılır.

Su sızdırmazlık Testleri

sizdirmazlik_iv Kabinlerinize sızdırmazlık testi tarafımızdan uygulanır.

Basınç Testleri

dsc_0586     Kabinlerinize basınç testleri uygulanır.